MENU
Aula_close Layer 1

Det gode skoleliv

Glostrup Kommunes skolepolitik:
Børne- og Skoleudvalget har i 2013 vedtaget Glostrup Kommunes skolepolitik 'Det gode skoleliv', som Glostrup skole arbejder aktivt med i udviklingen af skolen. ”Det gode skoleliv” sætter sammen med kommunes børnepolitik rammerne for arbejdet på Glostrup Skole.

'Det gode skoleliv' har fokus på:

- Et fagligt løft for børn og unge, så flere gennemfører en ungdomsuddannelse.
- En skole, hvor flere børn og unge inkluderes i almenundervisningen.
- En skole, hvor trivsel for børn og unge er en grundlæggende forudsætning for læring og udvikling af færdigheder og kundskaber.
- En skole med sammenhængskraft mellem skole og fritidstilbud.
- En skole, hvor innovation og nytænkning indgår i skoleudviklingen.
- En skole, hvor der er høje faglige forventninger til de ansatte.
- En skole, hvor undervisningsmiljøet er præget af tryghed og en god omgangstone.
- En skole, der bygger på tanken om et sundt og godt liv for alle børn.
- En skole, der sikrer, at børn og unge får udsyn til og erfaring med en globaliseret verden. 

Temaer
'Det gode skoleliv' sætter fokus på 10 temaer, som skal medvirke til at indfri ambitionen om Glostrup skole i samarbejde med skolens aktører. De 10 temaer baserer sig på drøftelser og debatter om fremtidens skole i Glostrup, og tager afsæt i forskning inden for de for forskellige områder. Temaerne er følgende: 

1. Undervisning, læring og fællesskab er i centrum
2. Et sundt fundament
3. Et spændende læringsmiljø
4. En motiverende udskoling
5. Aktive forældre gør en forskel
6. Den inkluderende skole
7. Gode overgange skaber tryghed i børnenes liv
8. En skole med fokus på digitale medier i undervisningen
9. En skole med et internationalt udsyn
10. Vi skal vide, at vi gør det rigtige

'Det gode skoleliv' skal bidrage til en konstruktiv dialog og gode beslutninger og derved være en milepæl for øget læring og udbytte for alle børn og unge i Glostrup Skole.

Læs mere om 'det gode skoleliv' her