MENU
Aula_close Layer 1

Faglighed

Forståelse af faglighed

På Glostrup Skole er vi ambitiøse! Vi vil øge elevernes faglige udbytte af skolen og gøre dem til engagerede medborgere i samfundet med både mod og udsyn til at være en del af den globaliserede verden. De fleste af os forbinder faglighed i skolen med den viden, eleven har opbygget gennem sin skolegang og den viden, som eleven kan huske og reproducere. I virkeligheden afspejler dette kun en meget lille del af forståelsen af faglighed. For faglighed handler også om, at eleverne mestrer at træffe de rigtige valg i forhold til sig selv og sine omgivelser, når de forlader skolen. Det er ikke nok at have en stor viden, hvis ikke man kan udfolde og handle fornuftigt og forsvarligt ud fra denne viden. Eleverne skal derfor være i stand til at forene den faglige viden med en personlig stillingtagen. På Glostrup Skole omsætter vi det til, at eleverne skal have udsyn og medborgerskab.

Forskellige læringsaktiviteter

På Glostrup Skole tilrettelægger vi vores arbejde ud fra vores viden om, at eleverne ikke lærer på samme måde. Derfor er fokus skiftet fra at være centreret omkring læreren og pædagogens aktivitet til at være centreret omkring elevens aktiviteter, hvor eleven skal være aktivt handlende i tilegnelsen af det faglige stof.

Vi ved, at kompleksiteten i verden øges, og at man naturligvis ikke kan lære alt udenad. Vi lærer derfor eleverne at navigere i viden og træffe valg, således at de er bedre rustet til den verden, de møder udenfor skolen.

Glostrup Skole baserer sig således på et bredt faglighedsbegreb og er tilrettelagt således, at det er mange forskellige og varierende læringsaktiviteter, der former eleverne til livsduelige mennesker.