MENU
Aula_close Layer 1

Antimobbestrategi

Antimobbestrategi og Den National Klageinstans mod mobning


Skolebestyrelsen har godkendt Glostrup Skoles antimobbestrategi ”Styrk Fællesskabet” i april 2018.

Målene med atimobbestrategien er:

  • At fremme et trygt skolemiljø med stærke og inkluderende fællesskaber, hvor børn og voksne omgås med gensidig respekt, forståelse og tolerance.
  • At skabe genkendelige værdier og normer for Glostrup Skole, som udmønter sig på alle matrikler og i alle klasser.
  • At sikre, at både personale og forældre har viden om forebyggende praksis og indgribende indsatser i forhold til mobning.

Strategien beskriver, hvordan elever, ansatte og forældre skal agere for at forebygge mobning.