MENU
Aula_close Layer 1

Indskoling

Indskoling

Indskoling er betegnelsen for de yngste klasser i skolen. På Glostrup Skole dækker indskolingen over 0.-3. klasse. I indskolingen på Glostrup Skole lægges vægt på, at børns forskellige udvikling tilgodeses gennem arbejde med bogstaver og tal allerede i børnehaveklassen, ligesom leg indgår som en naturlig del af indlæringen i indskolingen.

 

Almen dannelse

Der arbejdes aktivt med elevernes sociale kompetencer som en grundsten i elevernes almene dannelse.

Der fokuseres også på en tidlig faglig indsats, hvor læseløft kan nævnes som en af de mange indsatser (se mere under pædagogik og læring på forsiden).

 

Pædagoger i indskolingen

På Glostrup Skole er der pædagoger med i indskolingen 10 timer om ugen. Grundlæggende betyder det, at der kan laves en mere differentieret undervisning ved f.eks. at dele børnegrupperne. Et af de vigtige formål ved at inddrage pædagogerne i indskolingen er også at støtte arbejdet med at skabe gode overgange – både fra daginstitutioner og mellem de enkelte klassetrin.

 

I indskolingen kan du og dine forældre forvente:

 

  • at undervisningen er tilrettelagt efter de metoder, faglige og demokratiske mål, der er lagt op til i Folkeskoleloven og ”Fælles mål” for de enkelte fag.
  • at læreren/pædagogen skaber trygge rammer og er engageret i sin undervisning
  • et åbent og tillidsfuldt skole/SFO/hjem-samarbejde
  • at pauserne foregår under trygge forhold
  • at læreren/pædagogen tager ansvar for, at børnene trives i klassen, lære at håndtere konflikter og føle et fællesskab
  • at vi lytter til alle – der er ikke kun én sandhed.