MENU
Aula_close Layer 1

Socialrådgiver

Vi har en socialrådgiver tilknyttet skolen. Målet er at styrke den tidlige og forebyggende indsats for at hindre, at børn og unge kommer i vanskeligheder.

Både elever og forældre til elever i Glostrup Skole kan kontakte skolesocialrådgiveren.  Skolesocialrådgiveren arbejder forebyggende og tilbyder eksempelvis støtte, råd og vejledning til børn, unge og familier. Skolesocialrådgiveren samarbejder også med skolens personale om at forebygge og gribe tidligt ind for at hindre, at børn og unge kommer i vanskeligheder.

Du kan for eksempel kontakte skolesocialrådgiveren, når:

  • Du har brug for sparring og et godt råd til forældrerollen
  • Du er bekymret for dit barns trivsel
  • Du oplever at dit barn ændrer adfærd i en negativ retning
  • Du oplever forandringer i familien, for eksempel i forbindelse med skilsmisse, sygdom eller dødsfald


Kontaktoplysninger:

Socialrådgiver Tine Lund (Skovvang og Søndervang)
Tlf. nr.: 23414072
Mail: tine.lund@glostrup.dk

Socialrådgiver Louise Jensen (Vestervang og Nordvang)

Tlf.nr.: 21582265

Mail: Louise.Jensen@glostrup.dk