MENU
Aula_close Layer 1

Udskoling

Udskoling

Glostrup Skole fik i august 2013 et nyt udskolingstilbud for elever i 7.- 9. klasser.
På Glostrup Skole ønsker vi at skabe nye læringsfællesskaber, hvor elever der har det samme interessefællesskab får muligheden for at fordybe sig og at blive dygtigere. Glostrup Skole udbyder naturfaglig linje, international linje, kommunikation og medie linje, og performancelinjen, så udskolingen i højere grad målrettes den enkelte elev. Fra august 2015 udbydes tillige en bevægelses- og sundhedslinje.

På den måde har den enkelte elev i samarbejde med sine forældre mulighed for at søge en specifik linje, hvor der er mulighed for fordybelse og beskæftige sig med noget, som han/hun brænder for.

5 forskellige faglige linjer
På linjerne arbejdes der temaorienteret med en tættere kontakt til virkeligheden uden for skolen. Uanset hvilken linje der vælges, vil der fortsat blive undervist i almindelige skolefag. I 26 af de ugentlige lektioner undervises eleven derfor i samme fag uanset linje. Eleven vil derfor kunne gå til prøve i de samme fag og have mulighed for at påbegynde samme ungdomsuddannelser uanset linje. Den enkelte elev har via linjevalget mulighed for at være med til at tone sin skoledag.

Den nye udskoling på Glostrup Skole bygger på erfaringer fra andre skoler. To elever, der har prøvet at arbejde i linjeklasser udtrykker deres begejstring således:

”Jeg synes, det er fedt, at vi alle sammen har en faglighed, vi kan samles om.”
”Det er sjovere at gå i skole, fordi alle interesserer sig for det samme.”
”Det gode ved det er, at vi har tid til at fordybe os, og at vi har de samme interesser i klassen.”

Samarbejde med instanser uden for folkeskolen
En del af udskolingen bygger på, at Glostrup Skole indgår partnerskaber med virksomheder og ungdomsuddannelser for at skabe en ny ramme om de unges skolegang, der medvirker til; at gøre de unge så dygtige som muligt, at kvalificere de unges uddannelsesvalg og at bryde den sociale arv.

Glostrup Skole har i dag partnerskaber med ungdomsuddannelser og virksomheder i lokalområdet; Kopenhagen Fur, Glostrup Kommunes Miljøafdeling, Brøndby Gymnasium, HTX Gastro og Sience, NTS centret, Glostrup Fægteklub og Fægteforbundet, Vestforbrænding, Chengdu Foreign Language School (kinesisk privatskole), hotel og restaurantskolen Valby, Københavns Tekniske Skoler, Danmarks Gymnastik og Idrætsforening, Folkebladet og flere samarbejdspartnere er på vej.
Erfaringen på Glostrup Skole viser, at de nye interessefællesskaber skaber en særlig god ramme, hvor det giver stor værdi at inddrage omverden i forhold til den enkelte linjes profil.

Erhvervspraktik

I 8. årgang er der en uges obligatorisk praktik, som altid er placeret i næstsidste uge i skoleåret. Eleverne skal selv stå for at finde en praktikplads og lave aftaler. Udover den obligatoriske praktisk er der mulighed for at komme i "særlig tilrettelagt praktik", som skolens UU-vejleder kan hjælpe med at arrangere. 

 

 

Dokumenter

Erhvervspraktik på Glostrup Skole.pdf

Shape Created with Sketch.