MENU
Aula_close Layer 1

Kommunale mål

De kommunale mål for Glostrup Skole har fokus på elevernes skolegang og forældrenes oplevelser i skolen. Målene har indikatorer for målopfyldelse og skal ses i sammenhæng med de nationale mål for alle landets folkeskoler.

De kommunale mål består af to hovedmål og fire delmål med tilhørende indikatorer for målopfyldelse.

Målene blev vedtaget i kommunalbestyrelsen den 10. maj 2017. Der rapporteres på både kommunale og nationale mål i kvalitetsrapporten, der udarbejdes hvert andet år.

Du kan se de kommunale råd her.