MENU
Aula_close Layer 1

Glostrup Skoles vision

Glostrup Skole har høje ambitioner og forventninger på alle børns vegne og skal sikre at børnene:

 • Er i læring og trivsel
 • er engagerede og motiverede – både som elever og fremtidens samfundsborgere
 • Føler sig som en del af og tager ansvar for fællesskabet
 • Udvikler omverdensforståelse og opmuntres til deltagelse i udviklingen af et demokratisk og bæredygtigt samfund i en globaliseret verden
 • Får en faglig og personlig ballastder giver dem mod til at træffe bevidste kvalificerede valg, udfolde deres potentiale og mestre deres liv.

Elever: 

 • Vi lærer og trives
 • Vi bliver inddraget og er deltagende
 • Vi er motiverede og nysgerrige
 • Vi respekterer og tager ansvar for vores skole og fællesskab

Forældre: 

 • Glostrup Skole er det naturlige attraktive valg for os
 • Vi bliver mødt som en ressource og lyttet til
 • Vi bliver involveret og har indsigt
 • Vi bidrager og tager medansvar for skolens fællesskab

Medarbejdere og ledere:

 • Vi arbejder professionelt sammen om elevernes læring og trivsel
 • Vi tager ansvar og går forrest
 • Vi danner og uddanner børnene til hele livet
 • Vi er resultatorienterede, har fokus på progression
 • Vi er nysgerrig og undersøgende – vi er lærerende
 • Vores kommunikation og samarbejde bygger op åbenhed, tillid og dialog

 

Visionsproces

Glostrup Skole arbejdede fra efteråret 2017 til forår 2018 på at definere en ny fælles vision. Afsættet for processen var Visionsdagen i september 2017, som over 300 elever, forældre, medarbejdere, ledere, politikere og samarbejdspartnere omkring skolen deltog i. Efterfølgende blev der arbejdet videre med alle inputtene, hvor i alt over 600 mennesker bidrog.

Vi vil gøre vores bedste for at leve op til tilliden, forventningerne og ambitionerne.