MENU
Aula_close Layer 1

Klub

Klubberne på Glostrup Skole

Klubberne er en del af Glostrup Skole. Der er i alt fire klubber i Glostrup Skole, hvor der er ca. 26 ansatte. På Glostrup Skole benytter ca. 70 % sig af klubtilbuddet.

Klubben skal danne den sidste del af en sammenhængende hverdag for børn på Glostrup skole. Aktiviteterne i klub, tager udgangspunkt i børnenes læring, dannelse og trivsel. Aktiviteter i klub har som udgangspunkt rodfæste i barnets frie valg og den læring og dannelse, der er i dette.

Pædagogerne i klubberne deltager i den understøttende undervisning, hvor de bidrager med deres særlige kompetencer og for at kunne sikre denne sammenhæng også i forbindelse med de overgange, børnene oplever flere gange i løbet af deres skoleforløb. Den sammenhængende skoledag for børnene betyder også, at primært klubben har en opgave i at udvikle samarbejdet med det omgivende samfund, eksempelvis idræts- og foreningslivet.

Fællesskaber 

I klub er der særlige muligheder for at skabe en inkluderende fællesskaber, hvor børn og unge oplever at være en del af fællesskabet og, hvor de udvikler sig socialt og personligt og trives, hvilket har betydning for den enkeltes faglige udvikling. Klubben har også en særlig opgave med at arbejde med at mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Klubben arbejder med differentierede deltagelsesmuligheder for alle børn og unge, for at give alle en mulighed for at kunne udnytte sit potentiale bedst muligt og sikre, at alle udvikler selvværd, livsduelighed og medborgerskab.

 

Klubbens kerneopgave

Kerneopgaven for klubberne er at skabe en meningsfuld og udviklende hverdag. Klubbens aktiviteter tager dels udgangspunkt i børnenes behov og ønsker og dels i aktiviteter, som er med til at understøtte diverse indsatsområder, eksempelvis inklusion.