MENU
Aula_close Layer 1

Mellemtrin

Mellemtrin

Mellemtrin er betegnelsen for de mellemste klasser i skolen. På Glostrup Skole dækker mellemtrinnet over 4.-6. klasse. På mellemtrinnet på Glostrup Skole lægges der vægt på, at hvert enkelt barn udfordres og støttes både fagligt og socialt således, at barnet bliver så dygtigt som det kan.

Understøttelse af identitetsdannelse
På Glostrup Skole har vi stor opmærksomhed omkring, at eleverne på mellemtrinnet gennemgår en stor personlig udvikling. Derfor søger Glostrup Skole at understøtte eleverne på mellemtrinnet i denne identitetsdannelse og understøtter dem i denne proces.

Faglighed og engagement
Elevernes faglige udvikling understøttes af holddeling og differentierede undervisningsformer. Der arbejdes aktivt med elevinddragelse for at synliggøre og delagtiggøre eleverne i fastsættelse af læringsmål.

På mellemtrinnet kan du og dine forældre forvente:
en undervisning som er tilrettelagt, således at eleven arbejder efter de metoder, faglige og demokratiske mål, der er lagt op til i Folkeskoleloven og fælles mål” for de enkelte fag at eleverne tilegner sig arbejdsmetoder og værktøjer
at undervisningen bygger på faglighed og engagement, således at en vekselvirkning mellem klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejde og individuelt arbejde støtter elevens mulighed for et begyndende medansvar for egen læring
at lærerne sammen med eleverne udvikler et trygt miljø med respekt for andres arbejde
at lærerne fortsat udvikler elevernes mulighed for medbestemmelse
et åbent og tillidsfuldt skole/SFO/klub/hjem-samarbejde