MENU
Aula_close Layer 1

Specialpædagogisk bistand

Center for Familie og Forebyggelse tilbyder pædagogisk og psykologisk rådgivning og anden pædagogisk bistand til Glostrup skoles elever efter folkeskolelovens §§ 3 og 3a samt bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, bekendtgørelse nr. 693 af 20. juni 2014. Den specialpædagogiske bistand skal gives eleven, så eleven så vidt muligt bevarer tilhørsforholdet til den almene klasse.

Hvem arbejder med specialpædagogisk bistand?
Det er primært pædagogiske vejledere, psykologer og talehørekonsulenter i Center for Familie og Forebyggelse, der arbejder med specialpædagogisk bistand. Det er de faggrupper, der traditionelt er samlet i PPR. De pædagogiske vejledere, psykologer og talehørekonsulenter samarbejder med børn, unge, forældre, skolens ledelse og medarbejdere for at sikre, at børn og unge med særlige behov får den specialpædagogiske bistand, de har brug for. Indstillinger til udredning og behandling sker gennem Kompetencecentrene.

Hvilke opgaver løser medarbejderne i Center for Familie og Forebyggelse?
De pædagogiske vejledere, psykologer og talehørekonsulenter deltager i forebyggende og konsultative aktiviteter i form af eksempelvis deltagelse i Kompetencecentrene, faglig sparring til lærere og pædagoger i forbindelse med tilrettelæggelse og organisering af specialundervisning, sprogvurderinger i børnehaveklasserne med mere og kan yde rådgivning i forhold til børn med behov for supplerende undervisning.

Pædagogisk psykologisk vurdering (PPV)
Hvis der er brug for at lave en pædagogisk psykologisk vurdering (PPV) for at kunne vurdere et barns behov for specialpædagogisk bistand, udarbejder psykologerne i Center for Familie og Forebyggelse PPV’en. Psykologen skriver en rapport på baggrund af en række oplysninger fra blandt andet barnet/den unge, forældre og skole. Rapporten indeholder en pædagogisk psykologisk vurdering (PPV) og eventuelt et forslag til foranstaltning.

Sådan kontakter du Center for Familie og Forebyggelse
Hver matrikel har en psykolog og en talehørekonsulent tilknyttet. De har kontor på skolen, hvor du har mulighed for at mødes med dem efter aftale. Du kan også kontakte administrationen i Center for Familie og Forebyggelse:
Glostrup Kommune
Center for Familie og Forebyggelse
Rådhusparken 2
2600 Glostrup
Telefon: 4323 6550
E-mail: familie.forebyggelse@glostrup.dk
 

Læs mere her
På Glostrup Kommunes hjemmeside kan du læse mere om de opgaver, som pædagogiske vejledere, psykologer og talehørekonsulenter udfører. Du finder hjemmesiden her