MENU
Aula_close Layer 1

Skolebestyrelsens sammensætning

mødeSkolebestyrelsen består af:

  • 9 forældrerepræsentanter
  • 4 medarbejderrepræsentanter
  • 4 elevrådsrepræsentanter
  • 4 tilforordnede, heriblandt skoleleder og ledelseskonsulent, der deltager som sekretær og referent
  • formand for BSU (Børne- skoleudvalget).

Skolebestyrelsens arbejdsopgaver/kompetencer kan sammenfattes i fire overskrifter:

  • Tilsyn med skolen
  • Udformning af principper
  • Beslutningskompetence på skolens udviklingsplan, budget, ordensregler og værdiregelsæt
  • Udtaleret, udtalepligt, forslag og indstillinger

Skolebestyrelsen er et vigtigt organ for skolen. Den fastlægger overordnede strategier, mål og retningslinjer for Glostrup Skole i form af principper, værdiregelsæt, vedtagelse af budget med videre. Skolebestyrelsen er desuden et vigtigt bindeled mellem skolen og elevernes forældre. Samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder er af stor betydning for skolens funktion.

Skolebestyrelsen holder møde en gang om måneden (dog ikke i juli).  Møderne er lukkede for andre end bestyrelsens medlemmer. Dog er det tilladt at invitere en fagperson med specialviden inden for et tema, som ønskes debatteret. Alle beslutninger i skolebestyrelsen træffes på bestyrelsesmøderne.

Medlemmerne af skolebestyrelsen har tavshedspligt, hvilket betyder, at de ikke må referere, hvad de andre medlemmer har sagt eller stemt på et møde. Det enkelte medlem må gerne omtale sin egen opfattelse og stillingtagen, med mindre der er tale om fortrolige oplysninger.

Skolebestyrelsen for Glostrup Skole er en arbejdende bestyrelse. Det betyder, at medlemmerne deltager i arbejdsgrupper inden for nærmere bestemte områder.